Privacyverklaring

 

Energy Training B.V., – gevestigd aan Duiventoren 161 - 4731 MR Oudenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.energytraining.nl

Duiventoren 161

4731 MR OUDENBOSCH

+31 6 50 74 89 84

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energy Training B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld t.b.v. correspondentie en/of telefonisch contact

 • Gegevens over je activiteiten op onze website

 • Bankrekeningnummer

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energy Training verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Energy Training B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Energy Training B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energy Training B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Energy Training B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden tot 2 jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard. We zijn wettelijk verplicht persoonlijke gegevens in cliëntdossiers 15 jaar te bewaren. Indien je je gegevens eerder uit onze archieven wilt laten verwijderen, kunt je dit doen door contact op te nemen met Belinda Everts:  belinda.energytraining@gmail.com

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Energy Training B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Energy Training B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Energy Training B.V. je persoonsgegevens aan andere derden verstrekken in het kader van onze dienstverlening, echter dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energy Training B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Energy Training B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Afhankelijk van je cookie-instellingen worden op deze website ook cookies geplaatst door derden (te weten Facebook, Twitter, LinkedIn) in het kader van het delen van informatie van deze website via social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Energy Training B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar belinda.energytraining@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

Energy Training B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energy Training B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via belinda.energytraining@gmail.com

pagina's:

bedrijfsgegevens:

Energy Training BV

 

OUDENBOSCH

+31 6 50 74 89 84

info@energytraining.nl

www.energytraining.nl

KvK  56704984

Volg ons:

 • Facebook
 • LinkedIn

© 2008-2020 by Kever Creations